Zajęcia przyrodnicze dla dzieci

Zalety zajęć przyrodniczych dla dzieci

Odkrywanie nauki i przyrody może być świetną zabawą dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przynosi też wiele korzyści.

Lepsze rozumienie świata

Kiedy dzieci angażują się w naukę o przyrodzie, uczą się strategii aktywnej eksploracji, myślenia i rozumowania i rozwijają teorie robocze, aby nadać sens światom naturalnym, społecznym, fizycznym i materialnym wokół nich.

Lepsze myślenie dzieci

Nauka i przyroda mogą pomóc dzieciom odkryć, jak działa przyroda, poznać prawidłowe nazwy zwierząt i roślin, dbać o dobro innych i o środowisko i uczyć się kwestionować i badać.

Lepsza obserwacja i wyjaśnianie

Możemy wspierać dzieci w eksploracji, tworząc środowisko promujące obserwację, eksplorację i wyjaśnianie, zadając pytania otwarte, takie jak: „Co Twoim zdaniem może się stać?” lub „Co się dzieje?”.

Warto zachęcać dzieci, aby dotykały, smakowały, słuchały, widziały i wąchały przedmioty. Trzeba je też motywować do wymyślania własnych odpowiedzi.W domu możemy zapewnić dzieciom zasoby dotykowe, wzrokowe i węchowe. Takie przedmioty można umieszczać na niskim stoliku, np. nietrujące zioła i warzywa, kamienie i pióra. Możemy zwiększyć to doświadczenie, dodając szkło powiększające, magnesy i książki o nauce i świecie przyrody. Możemy się też udać z dzieckiem na poszukiwanie skarbów przyrody, aby zebrać dodatkowe przedmiotu do swojego stolika naukowego.

Lepsza działalność naukowa i przyrodnicza

Warto zachęcać dzieci do dobrej zabawy z nauką i przyrodą, korzystając z niektórych czynności, które są łatwe do zrobienia w domu: przygotowywanie i gotowanie jedzenia, dbanie o rośliny, zabawa wodą i lodem, recykling lub zbieranie starej aparatury, aby zobaczyć, jak to wszytko działa.

Lepsze korzystanie z zasobów naturalnych

Jest tak wiele zasobów naturalnych, których możemy użyć, aby pomóc w nauce swojemu dziecku. Przynoszą one wiele długoterminowych korzyści. Są one bezpłatne i łatwo dostępne. Umożliwiają naukę wszystkimi zmysłami i przez działanie. Wspierają szacunek i znajomość otaczającego świata. Zapewniają fantastyczny sposób poznawania nowych pojęć. Rozwijają dziecięcą ciekawość, kreatywność i eksplorację. www